Avís legal

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els continguts d’aquest lloc, seccións els textos, imatges i dissenys gràfics, pertanyen a CLUB NAUTIC LLAFRANC, o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. CLUB NAUTIC LLAFRANC presenta aquests continguts amb finalitats d’informació i publicitat. CLUB NAUTIC LLAFRANC n’autoritza la utilització exclusivament amb aquestes finalitats. Qualsevol utilització d’aquests dissenys, imatges o textos haurà de citar expressament la seva pertinença a CLUB NAUTIC LLAFRANC, que es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els seus drets de propietat intel·lectual o industrial.

PROTECCIÓ DE DADES

Les dades personals que es puguin obtenir per mitjà del formulari de contacte d’aquesta pàgina o bé per la recepció de correus electrònics són tractades amb el màxim de confidencialitat i només s’utilitzaran per atendre les sol·licituds d’informació o consultes. Únicament s’incorporarien a un fitxer en el cas que s’establís una relació comercial entre CLUB NAUTIC LLAFRANC i la persona interessada, i sempre amb el coneixement previ d’aquesta persona.

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS

Tot i que CLUB NAUTIC LLAFRANC actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això CLUB NAUTIC LLAFRANC manifesta que les referències dels productes i preus que es presenten en el seu lloc web tenen una funció orientativa i no obliguen a CLUB NAUTIC LLAFRANC fins a la confirmació expressa. CLUB NAUTIC LLAFRANC es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web.
CLUB NAUTIC LLAFRANC no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.

UTILITZACIÓ DE COOKIES

CLUB NAUTIC LLAFRANC, informa que aquest lloc web no utilitza cookies que permetin la identificació dels usuaris del lloc.